Digitaliseringen af advokat- og revisionsbranchen er startet

Anders og Kristian på erhvervsdelegation hos den Danske ambassade i London
Estimeret læsetid: 3 minutter

AI, machine learning og natural language processing er alle begreber, som flere og flere advokater og revisorer er bekendte med. Men skønt konkrete implementeringer for det meste ligger år ude i fremtiden, findes der dog en teknologi de fleste har taget til sig i branchen, og det hele er leveret af en dansk startup-virksomhed. 

For få år tilbage var der ingen, der nævnte revisions- eller advokatbranchen, når der blev snakket om fremtidens e-læring. Det er brancher, der er kendt som konservative og med en skepsis over for teknologi, men dette er ikke et retvisende billede. Sådan siger Kristian Madsen, som er medstifter og COO af e-læringsplatformen Blueprint Learning, der leverer efteruddannelse til advokater og revisorer.  

“Begge brancher har øjnene skarpt rettet mod nye tech-løsninger, og det viser vores stigende markedsandel også. Lige nu sidder vi på 10 procent af det adresserbare marked, og det har givet vores ambitioner vækst. Vi skal være advokater og revisorers foretrukne måde at uddanne sig på. Derfor har vi konstant fokus på brugeroplevelsen, og på at skabe værdi for vores medlemmer,” siger han og tilføjer, “Vi bruger den nyeste teknologi, når vi producerer vores kurser, for et godt fagligt indhold er ikke nok. Det skal også være lækkert at se på”.

Hvor det hele startede

Tilbage i 2016 havde e-læring endnu ikke ramt advokatbranchen, og der manglende et effektivt alternativ til de obligatoriske efteruddannelseskurser, som alle danske advokater og fuldmægtige skal gennemføre. “De fysiske kurser krævede ofte mange dage ud af kalenderen, og tog tid væk fra deres klienter. Vi greb bolden og udviklede et produkt, der kunne gøre dem mere kundecentrerede og samtidig øgede deres produktivitet. Og sådan startede ADVOkurser”, fortæller Kristian, som året efter i 2017 lancerede REVIkurser.dk, da revisionsbranchen efterspurgte samme koncept. 

Virksomhed i vækst – sikkerhed for fremtidig forretning

I 2017 så Hyper- og Fullrate millionæren Stig Myken et kæmpe potentiale i e-læring i advokat- og revisionsbranchen. Han gav Blueprint Learning en blåstempling og rygstød med en millioninvestering, og trådte samtidig ind i bestyrelsen. I samme efterår blev Anders Breinholst ansat som ny administrerende direktør. Med erfaring i digitale forretningsmodeller i startups, var ansættelsen af Anders Breinholst et ønske om at styrke virksomhedens position på det danske marked. Samtidig skal Anders gøre virksomheden klar til at spille en international rolle på markedet for efteruddannelse af advokater og revisorer. 

Adoption af ny teknologi

Udbredelsen af e-læring af de seneste år taget til, og med øgede krav til ‘compliance’, som f.eks. hvidvaskreglerne og GDPR, har der været rigeligt med udfordringer med at tilpasse udbuddet af kurserne til de skiftende markedsvilkår. “Som startup kan vi hurtigt tilpasse os et skiftende marked. Det er jeg overbevist om, er en del af vores succes,” forklarer Anders og fortsætter, “Jeg er overbevist om, at vi kan skabe en god forretning på at levere kvalitets uddannelse, og derigennem bane vejen for en internationalisering”.

Virksomhedernes skærpede fokus på compliance, har fået dem til at digitalisere netop medarbejdernes efteruddannelse for at sikre deres standarder, men også for at spare tid. “Den feedback vi har fået fra vores kunder, er ofte, at den positive oplevelse de har haft ved at digitalisere deres efteruddannelse, har givet dem blod på tanden til at fortsætte digitaliseringen på tværs af interne processer,” siger Anders og afrunder, “Lige nu er vi i et sweet spot af mega-trends, så som digitalisering, øget brug af e-læring og et større krav for fortsat uddannelse, som gør vores vækst mulig”. 

For brancher som historisk set har været skeptiske overfor ny teknologi, ser det ud til at adoptionen af nye teknologier er skudt i gang. Med en presset advokat og revisionsbranche, hvor innovation og digitale redskaber stiller nye krav til effektivitet, ser en dansk startup ud til at have fundet nøglen til at hjælpe til at styrke deres digitalisering.

Læs mere på: https://www.advokurser.dk