Subit løfter folkeskolen med innovativ vikarplanlægning

Estimeret læsetid: 3 minutter

Et vedvarende problem i det danske uddannelsessystem er håndteringen af vikartimer. Vikarplanlægningen er en udfordring, hvorpå der i skolers administrative system bruges mange timer og ressourcer for at få puslespillet til at gå op, både i forhold til bemanding og match mellem fagligheder.

Hos det danske firma Subit har man tidligere oplevet denne problematik på egen krop og fundet ud af, at det der har manglet, har været en digital standard, som alle skoler kan gøre brug af. Hos Subit har man derfor udviklet en løsning på problemet, som kommer elever, vikarer og skoler til gode.

”Vi har bygget en innovativ platform, der hjælper skoler med en kvalitativ, smart og effektiv vikarplanlægning, som frigør ressourcer hos skolerne, løfter kvaliteten i vikarundervisningen samt giver et frirum i kommunekassernes hårdt trængte budgetter,” fortæller Kim Hartvigsen, medindehaver af Subit.

Ved at udvikle et system som giver bedre overblik over de tilgængelige vikarer og gør det mere overskueligt at samle information omkring dem, får skolerne bedre mulighed for at finde den rette vikar til den enkelte vikartime og til at sikre at vikaren passer fagligt med det område og niveau, som klassen skal undervises i. Det betyder bedre undervisning for eleverne, og en større sikkerhed for den enkelte vikar ved ikke at blive sat til at undervise i noget, som ikke er personens kompetence.

”Med udgangspunkt i skolernes egne vikarer og ressourcer, kombineret med kloge algoritmer og computerintelligens, formår vi at gøre vikarundervisningen i folkeskolen til noget positivt. Det er slut med at sende forholdsvis dyrt lønnede vikarer til undervisningstimer, hvor deres kompetencer ikke rækker,” siger Kim Hartvigsen.

Medstifter af Subit, Philip Hagemann, arbejdede inden Subit netop som lærervikar, og kunne der med egne øjne se, at der hos skolerne lå en masse uudnyttede muligheder, fordi der ganske enkelt ikke eksisterede de rette systemer til at udnytte den viden om vikarerne, som der bliver skabt. Han er derfor glad for, at Subit allerede er blevet taget godt imod, og håber at kunne være med til at give et løft til hele uddannelsessystemet og andre institutioner som benytter sig af vikarer i deres planlægning.

”Vi fik vores første kunder på platformen primo 2018, og målet er at servicere 80 procent af alle folkeskoler inden 2020. Vi er begyndt med folkeskoler, og i 2019 åbner vi op for privatskoler og daginstitutioner,” udtaler Philip Hagemann.

I sidste ende skal Subit være til for at skolerne kan frigøre ressourcer, der kan bruges det vigtigste sted: undervisningen. Det er heldigvis en mission, der har vakt genklang ude i erhvervslivet, og har været med til at samle nogle stærke samarbejdspartnere, som har har kunnet hjælpe Subit på vej med at udvikle deres system.

”Både IST og KMD har spillet en vigtig rolle for, at vi har kunnet udvikle vores platform. Vi er meget stolte over, at de ønsker at hjælpe os med at fremme skolernes udvikling,” fortæller Kim Hartvigsen.

Derfor er man på baggrund af forarbejdet og missionen om at fremme skolernes udvikling godt tilfreds med de tilbagemeldinger, der er kommet i løbet af det første år med Subit. Resultaterne viser tydeligt, at skolerne efter at have taget Subit til sig bruger markant mindre tid på planlægning af vikartimer.

”Der er en tendens til at undervurdere, hvor meget vikarplanlægning fylder i hverdagen. Mange skoler bruger i dag op mod to timer dagligt på vikarordinering, lønudbetaling og rapportering. Vores kunder klarer nu disse opgaver kvalitativt på under 15 minutter om dagen samlet,” understreger Kim Hartvigsen.

For skoler og andre interesserede kan Subit besøges og kontaktes gennem www.subit.dk


Faktaboks:

Virksomheden Subit er stiftet af Philip Hagemann, Emil Petersen og Kim Hartvigsen. De kender hinanden fra et tidligere arbejde, den tidligere arbejdsplads beskæftiger sig også med IT.

Fælles for alle 3 er at de kommer fra familier som beskæftiger sig med iværksætteri. Philips familie har i flere år beskæftiget sig med vikarbureauer, og det var netop her igennem ideen til Subit opstod. 

Kim Hartvigsen, CEO: Kim har læst en MBA på IE Business School i Madrid. Han har 6 års erfaring fra revisions branchen og 5 års erfaring fra startup verdenen, hvor han tidligere har fungeret som CFO.

Philip Hagemann, COO: Philip har læst HHX på Lyngby Handelsskole. Han har 5 års erfaring med salg og strategisk udvikling. Herudover har Philip arbejdet på flere skoler som lærevikar, og herigennem oparbejdet en stor forståelse for skolernes udfordringer.

Emil Petersen, CTO: Emil har læst HTX på Ballerup tekniske gymnasium og har arbejdet med IT og ud-vikling af software i 9 år. Han er selvlært softwareudvikler.

Udover de tre stiftere, har virksomheden 2 øvrige partnere, Morten Klim Sørensen og Lean Milo.

Morten Klim Sørensen beskæftiger sig med software udvikling, og har en bachelor i Software udvikling fra University College Nordjylland.

Lean Milo er arbejdende bestyrelsesformand, og har i tidligere år drevet virksomhed, hvor de primære kunder har været skoler.