Virksomhedskultur bør bygges op omkring et tydeligt formål

Estimeret læsetid: 3 minutter

Hos able har man indhentet Martin Bjergegaard for at ændre på virksomhedskulturen og sætte fokus på det gode og meningsfulde liv, hvor arbejde og livsglæde er tæt forbundet. Hertil skal det være helt tydeligt hvorfor able eksisterer og hvilken positiv forandring virksomheden vil drive. 

”Som leder må man stille sig det spørgsmål, om man ønsker at skabe en kort- eller langsigtet forretning. Hvis man ønsker succes på den lange bane, må man skabe en virksomhedskultur der er til for medarbejderne, såvel som for kunderne,” siger Martin Bjergegaard, CEO hos able. Han er blevet hentet hjem til den virksomhed, som han selv skabte tilbage i 2005, Frokost.dk, som nu er blevet rebrandet som able. Her skal han, udover at lede virksomheden igennem rebrandingen, være den drivende kraft i en ændring af virksomhedskulturen.

”I erhvervslivet har der længe været et altoverskyggende fokus på profitoptimering, hvilket kun er blevet mere udtalt det seneste årti. Den tankegang har det med at skabe et usundt arbejdsklima, hvor medarbejderne ikke bliver set på som hele mennesker, der skal have en hverdag til at fungere, men blot som ressourcer der kan udføre et stykke arbejde og udskiftes når de brænder ud,” siger Martin Bjergegaard. Han er derfor trådt ind i virksomheden med en række initiativer, som skal lede able i en retning, hvor arbejdspladsen først og fremmest bliver et sted, der er med til at skabe både mening og livskvalitet for alle som er med på holdet.

Fx er der hver mandag og fredag morgen fælles meditation i virksomheden. Her får alle som gerne vil deltage mulighed for at blive guidet til ro og bedre overblik. Meditationen er et redskab som Martin Bjergegaard selv har benyttet i en årrække, og det er på baggrund af både egen erfaring og videnskabelige undersøgelser, som peger på meditation som et af de mest effektive redskaber til at modstå stress og opbygge livsglæde, at Martin Bjergegaard har introduceret meditation i arbejdsugen.

”Meditation hjælper os med at koble af i en verden, hvor der altid er noget, som vil have vores opmærksomhed. Det giver os et større overskud, både i arbejdet og i vores liv generelt. Den forandring som jeg og able ønsker at inspirere til, er at en virksomheds succes i høj grad skal måles ud fra glæden og engagementet hos dens medarbejdere. Vi bruger alle en kæmpe portion af vores liv på vores arbejdsplads, så det er essentielt for vores livsglæde, at vi skaber arbejdspladser hvor vi rent faktisk har lyst til at være,” fortæller Martin Bjergegaard.

Udviklingen af en ny virksomhedskultur er dog ikke kommet uden bump på vejen hos able, hvor man i den første periode efter ledelsesskiftet så en ændring af medarbejdersammensætningen. Nye ansigter er kommet til, mens andre har forladt virksomheden. Det var ikke planen fra starten, hvor Martin Bjergegaards ønske var at inkludere alle på rejsen. Men måske det alligevel var en forventet effekt, indser Martin Bjergegaard den dag i dag, og understreger, at en central del af at skabe en stærk kultur i en virksomhed er at tydeliggøre kulturen, hvorfor det også bliver lettere for personer at finde ud af, om de passer ind i virksomheden eller ej.

”Der er altid usikkerhed forbundet med at gå ind og ændre på en virksomhed, som har kørt på en bestemt måde i mange år. Der er nogle faste vaner og hierarkier, som bliver truet, når der sker noget nyt. Det vi særligt har været interesseret i hos able, har været at skabe et fælles mål, som alle vil arbejde for. Nogle har ikke kunnet se sig selv i den omstilling, og så har det været bedst for alle parter at sige tak for godt samarbejde og gå hver sin vej,” siger Martin Bjergegaard.

Til gengæld har man med den skarpere identitet fået let ved at rekruttere nye medarbejdere, som køber ind på kulturen og formålet hos able. For Martin Bjergegaard er det en indsigt, som andre virksomheder bør tage til sig, hvis de har en frygt for at lave en omstilling. ”Når man har et tydeligt formål og en stærk kultur, så tiltrækker det mennesker, som kan identificere sig med det, og som har det på samme måde. Det bliver nemt at rekruttere og fastholde dem, der ønsker at være en del af kulturen. Virksomheder der har svært ved rekruttering og fastholdelse har ikke en distinkt nok kultur og ikke et klart nok formål. De skal have en klar og inspirerende grund til at eksistere, og så skabe en kultur der spiller godt sammen med dette formål. Fordi vi er blevet meget klarere omkring hvad det er vi vil, og har opbygget en stærk kultur, kan vi hurtigt se, om en person er én der vil passe godt ind hos os. Og det er i sidste ende det vigtigste for at skabe en god virksomhedskultur: at sørge for at arbejde sammen med mennesker, som du har det godt sammen med, og som er motiveret af at gøre den samme forskel du er” siger Martin Bjergegaard.